Renoveringar och ombyggnationer av redskap och fordon.